Vi starter med at få gjort dit WHY helt klart og fast defineret for dig selv og omgivelserne.