Sammen starter vi med at få gjort dit WHY helt klart og fast defineret for dig selv og omgivelserne. Der er mange måde at få skabt overblik og vi bruger forskellige metoder og indgange til at få ting afdækket. X-Act er ikke fastlåst i EN metode, men benytter os af det der virker. Nedenfor kan du se X-Act metoden som jeg benytter når vi arbejder med motionister, atleter og folk som træner henimod et mål.