PRIVATLIVSPOLITIK

Denne politik gælder for behandling af personlige oplysninger, som X-Act (“X-Act” eller “vi”) indsamler om dig, og som eksempelvis kan komme fra vores hjemmesider (herunder sociale netværk tilhørende tredjepart), elektronisk post, sms , telefon, butik, registreringsblanketter, andre kontakter med os, kameraovervågning, fra tredjepart og fra offentligt tilgængelige oplysninger.

Vi værner om din personlige integritet. Denne politik regulerer, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter oplysninger om dig, og hvordan du kan tage vare på dine rettigheder. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til eller synspunkter i forbindelse med denne privatlivspolitik.

Med henvisning til loven mener vi Databeskyttelsesforordningen nedenfor (eng.) General Data Protection Regulation, GDPR) og anden gældende dansk databeskyttelseslovgivning.

1.Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Med ”personlige oplysninger” menes der oplysninger, som vedrører dig og kan identificere dig.

I denne privatlivspolitik anvendes begreberne ”personlige oplysninger” og ”oplysninger om dig” synonymt og skiftevis.

Du kan normalt bruge vores hjemmeside uden at give os oplysninger ud over tekniske. På nogle sider vil der blive anmodet om oplysninger fra dig, for eksempel i forbindelse med købs- og serviceforhold, eller hvis du registrerer dig for at modtage elektroniske nyhedsbreve. Derudover kan vi bruge oplysninger om dig, som vi har opnået fra andre kilder, der leveres af tredjeparter, såsom marketing- og salgsaktivitetsselskaber.

De personlige oplysninger, der indsamles om dig, kan være:

Person- og kontaktoplysninger – f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, demografiske oplysninger (fx fødselsdato, alder, køn, geografisk beliggenhed, favoritprodukter og fritidsinteresser) samt, når det er klart begrundet med hensyn til formålet med behandlingen eller betydningen af en sikker identifikation, også CPR-nummer.

Økonomiske oplysninger – Oplysninger, der er nødvendige for at færdiggøre en ordre, eller som du bruger til at foretage et køb, såsom betalingskort eller kreditkortoplysninger.

Tekniske oplysninger om din enhed eller internetforbindelse – f.eks. IP-adresse, cookies, geografisk placering og login.

Oplysninger om din brugeradfærd – såsom dine søgemønstre og aktiviteter på hjemmesiden, din svartid for sider, og hvordan du bruger vores tjenester.

Brugergenererede oplysninger – indhold, du uopfordret registrerer, giver eller offentliggør, for eksempel i forbindelse med opkald til kundeservice (som kan blive optaget), konkurrencer, tilmeldinger til nyhedsbreve og indhold, du deler med os ved at uploade på vores hjemmeside eller på sociale netværk (som du tillader netværket at dele med os), såsom tekster, videoer og fotos.

Oplysninger fra andre kilde r – Alment tilgængelige oplysninger eller oplysninger fra vores samarbejdspartnere, som vi eksempelvis indhenter for at holde vores oplysninger om dig opdaterede eller for eksempelvis at sikre betaling.

2. Formål og retsgrundlag

For at vores behandling af dine personlige oplysninger skal være lovlig antages det, at der er et retsgrundlag herfor, dvs. at den er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller en juridisk forpligtelse, der påhviler os, eller at behandlingen sker efter en interesseafvejning, eller at du har givet dit samtykke til en bestemt behandling. Nedenstående er eksempler på de formål, der er baggrund for behandlingen af dine personlige oplysninger, og det retsgrundlag, der tages udgangspunkt i.

X-Act behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål. X-Act behandler hovedsagelig dine oplysninger til følgende formål og efter det følgende angivne retsgrundlag til det samme:

Et af vores primære formål med at indsamle personlige oplysninger er at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom behandling og levering af dine ordrer, fakturering og levering af kundeservice og andre forpligtelser i forbindelse med køb af vores produkter. For eksempel skal vi muligvis besvare dine spørgsmål via vores kundeservice i forbindelse med købet og sende oplysninger til dig om produktsikkerhed, hvis f.eks. nogle af vores produkter skal tilbagekaldes, og i øvrigt sikre os, at lovkravene er opfyldt (f.eks. regnskabsloven).

Retsgrundlag : Opfyldelse af aftale (salgsvilkår) eller retslig forpligtelse

Et andet hovedformål er at tilbyde dig gode produkter og service gennem tilpassede tjenester og at levere bedre tjenester med mere relevant indhold. Vi anvender de oplysninger, vi indsamler, til at give dig information om produkter, du efterspørger, men også til bedre at forstå vores kunder. For at opnå dette gennemfører vi blandt andet kundeundersøgelser. Desuden analyserer vi data om vores kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, vi modtager fra vores hjemmeside eller andre tjenester, som f.eks. profilering. Kunde- og markedsanalyser og behandling til statistiske formål udføres samlet og er ikke beregnet til at identificere individuelle kunder.

Retsgrundlag : Berettiget interesse

Vi kan bruge oplysninger om dig til at sende nyhedsbreve via mail, e-mail, sms/mms eller telefon, informere dig om nye produkter, kampagner, tilbud, konkurrencer og andre oplysninger om vores produkter og aktiviteter, vi tilbyder, og som vi mener kan være af interesse for dig. Vi kan således bruge oplysningerne om dig til direkte markedsføring, herunder såkaldt profilering, forudsat at du har givet os dit samtykke til dette. Dine personlige oplysninger kan også bruges til interessebaseret annoncering på internettet via os eller de digitale reklamevirksomheder, vi samarbejder med, og som i nogle tilfælde kan tilpasses efter dine interesser baseret på oplysninger, vi har indsamlet, såkaldt profilering.

Du kan til enhver tid modsætte dig, at vi anvender dine personlige oplysninger til direkte markedsføring ved at kontakte os på den måde, der er beskrevet i punkt 11 nedenfor eller direkte i vores elektroniske mailings.

Retsgrundlag : Berettiget interesse eller samtykke (medmindre andet ikke udtrykkeligt er angivet i forbindelse med indsamling af dine personlige oplysninger).

X-Acts legitime interesse i ovennævnte behandling af personlige oplysninger er at tilbyde dig en bedre købs- og kundeoplevelse samt at give dig personligt tilpassede tilbud og andre relevante oplysninger.

3. Oplysninger om cookies

Vi anvender cookies, elektroniske billeder og tilsvarende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mailkommunikation. For flere oplysninger om hvordan vi anvender cookies og lignende, se vores link til oplysninger om cookies her

4. Hvem giver vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personlige oplysninger med største forsigtighed og dine data anvendes kun af os og af udvalgte tredjeparter.

Tredjeparter, som vi benytter til at hjælpe os med at drive vores virksomhed (for eksempel kundeundersøgelser og mailing), har kun ret til at bruge dine personlige oplysninger på vores vegne og til de særskilte opgaver, de skal udføre i henhold til vores instruktioner og fungere som persondataassistenter for os. De er forpligtet til at holde dine personlige oplysninger konfidentielle og sikre. Hvis det kræves ifølge loven, har du ret til at få en liste over eventuelle persondataassistenter, som behandler dine personlige oplysninger på foranledning af os.

For at kunne tilbyde bedre tjenester og til markedsføringsformål kan vi også videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, normalt som uafhængige persondataansvarlige, for at disse skal kunne udføre en tjeneste for os eller dig, f.eks. til adresseopdateringer, en post eller fragtservicevirksomhed, som skal levere produkter, forsikringsselskaber, banker/kredit- oplysningsvirksomheder eller digitale reklametjenester, som vi samarbejder med.

Vi kan også i andre specifikke tilfælde udlevere personlige oplysninger, for eksempel når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller retsforfølge en person, der er trængt ulovligt ind på hjemmesiden eller som på anden måde har krænket vores rettigheder eller ejendom eller vores kunders eller andre besøgendes rettigheder.

Overførsel af personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS kræver, at det pågældende land har en aftale med EU/EØS om, at landet anses for at have tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, eller at vi har indgået en aftale med den aktuelle tredjepart om, at de er forpligtet til at anvende EU-Kommissionens godkendte klausuler vedrørende beskyttelse af personlig integritet. Du finder en liste over godkendte tredjelande og standardklausuler på EU-Kommissionens hjemmeside og på Datainspektionens hjemmeside om overførsel af data til tredjelande.

5. Dine rettigheder

I overensstemmelse med loven har du ret til at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi har om dig, efter at du har identificeret dig og tydeligt har angivet, hvilke oplysninger du ønsker at modtage. En sådan anmodning skal være skriftlig og egenhændigt underskrevet og sendes til den adresse, der er angivet nedenfor under punkt 11. Vil vil snarest muligt og inden for en måned imødekomme din anmodning. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde din anmodning, vil vi meddele dig dette og begrunde hvorfor.

Hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at kontakte os med en anmodning om afhjælpning i overensstemmelse med og som som foreskrevet af loven. Vi vil korrigere eller opdatere oplysningerne om dig så hurtigt, som det er rimeligt muligt.

Du har også, som foreskrevet i loven, ret til at begære at få oplysningerne om dig fjernet eller begære, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger samt at tilbagekalde eventuelle samtykker. Du har også, som foreskrevet i loven, ret til at få overført (porteret) de personlige oplysninger, du har givet os.

Vær opmærksom på, at det kan kræves, at vi beholder nødvendige personlige oplysninger i forbindelse med sletning, tilbagekaldelse af samtykke eller portering for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lov eller aftale. Det kan også være tilladt, at vi beholder visse personlige oplysninger for at imødekomme vores forretningsbehov.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personlige oplysninger, som vi foretager ud fra en afvejning af interesser, herunder profilering. Vi har så pligt til, efter at du har specificeret, hvilken behandling, du gør indsigelse imod, at bevise, at der er interesser, der vejer tungere. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring.

6. Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for de formål, som følger af denne privatlivspolitik eller som krævet i henhold til lov eller aftale. Dine personlige oplysninger frasorteres eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, som de er indsamlet til eller ikke længere kræves i henhold til lov eller aftale.

7. Hvad gør vi for at beskytte dine oplysninger?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller offentliggørelse har vi indført passende og rimelige standarder for at beskytte og sikre de oplysninger om dig, som vi håndterer. Foranstaltningerne træffes for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine data og utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller beskadigelse af disse data. X-Act bruger blandt andet SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at de ordrer, du afgiver, er krypterede. Vi er også certificeret af e-mærket, som certificerer gode webshops og er en garanti for sikker og gennemsigtig e-handel.

Hvis der registreres en persondatahændelse, vil denne som foreskrevet i loven blive anmeldt til Datainspektionen samt til dig.

8. Links til andre hjemmesider

Bemærk venligst, at der på denne hjemmeside findes links til andre hjemmesider. Hvis du følger et sådant link, kan det medføre, at du besøger andre hjemmesider, der indeholder andre privatlivsregler end dem, der er angivet i denne privatlivspolitik.

9. Ændring af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitk kan opdateres af os. Hvis der sker væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi informere dig gennem en tydelig meddelelse på hjemmesiden eller på anden behørig vis. Vi opfordrer dig til læse denne privatlivspolitik igennem for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

10. Klagesager og skadeserstatning

Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger er blevet håndteret forkert, beder vi dig straks rapportere dette til os. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datainspektionen vedrørende vores behandling af personlige oplysninger.

Hvis du mener at du har lidt skade, fordi vores behandling af dine personlige oplysninger er sket i strid med loven, kan du have ret til erstatning. Du kan så begære skadeserstatning fra os eller rejse sagen ved domstolene.

11. Kontakt

X-Act.dk, CVR: XXXXX, er persondataansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger ifølge ovenstående, såfremt intet andet udtrykkeligt angives i forbindelse med indsamlingen af dine oplysninger. X-Act overholder dansk databeskyttelseslovgivning. Hvis du har spørgsmål om politikken eller vores personlige databehandling, bedes du kontakte os jf. oplysningerne nedenfor.

E-mail: kundeservice@x-act.dk
Adresse: xxxx
Telefon: xxxx